Track Verzuim Specificaties

b

Specificaties

In de onderstaande tabel ziet u een beknopt overzicht van de specificaties van Track Verzuim. Alvast een goed begin… maar er is natuurlijk veel meer te vertellen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op!

Overzicht in verzuim

Als u de hele dag met verzuimdossiers werkt, wilt u bij de selectie van een verzuimpakket grondig te werk gaan. Dat kan – bij Track Software.

Organisatie
Naam Track Innovations B.V.
Opgericht in 2003
Aantal medewerkers 10 fte
Naam contactpersoon A.K. van der Galiën, directeur eigenaar
Telefoonnummer 024 -381 6868
E-mail adres Zie de pagina ‘Contact’ op deze website
Algemeen Track Verzuim
Applicatie Track Verzuim
Eigenaar of implementatiepartner Eigenaar
Koop of huur Huur; Software as a Service
Versie 5.3.0
Aantal upgrades per jaar gemiddeld 3
Kosten klant bij upgrade nieuwere versie Nee – upgrades en ondersteuning daarbij maken deel uit van abonnement
Branches Arbodienstverlening, Reïntegratiebedrijven, Onderwijs, Zorg,   Overheid, Retail, Industrie
Aantal bedrijven Meer dan 1000 bedrijven en organisaties maken   gebruik van Track Verzuim.
Martktaandeel 10-20%; 500.000 arbeidsverhoudingen
Sinds wanneer Sinds 2003
Opleidingen & Training Worden door Track Software verzorgd. Volledig implementatietraject, bijscholing, Masterclasses
Documentatie Ja, onder meer imlementatiegids, handleiding leidinggevende, handleiding bedrijfsarts, handleiding functioneel beheerder.
Maatwerk Mogelijk
Oefen- of acceptatieomgeving Ja, bij implementatie. Ook bij ‘grote’ versie-wisselingen.
Prijsindicatie Euro 7,50 per werknemer per jaar all-in.
Helpdesk
Helpdesk Ja, telefonisch gedurende kantooruren
Responsetijd Afhankelijk van SLA. Bij verstoringen onmiddellijk.
Eigen beheer Ja: autorisatiestructuur en koppelingen Personeels en Salarissystemen
Eigen configuratie / functioneel beheer Ja-volledig indien gewenst. In de praktijk meestal alleen bij grote organisaties (>3000).
Mogelijk eigen server Ja, op aanvraag.
Veiligheid – ISO 27001
Dataverkeer encrypted SSL
2-weg authenticatie Ja
Database op PC Als regel niet, maar voor sommige gebruikers zoals bedrijfsartsen soms wenselijk. Indien, dan ook encrypted
Niveau toegangscontrole gegevens Zowel op 1. Serverniveau, 2. Database niveau én 3. Recordniveau
Backups Encrypted kopieën.
Lokatie server Beveiligde ruimte XS4ALL in Amsterdam & in beveiligd bedrijfspand Track Software Nijmegen
Personeel Track Innovations Geheimhoudingsbeding met boeteclausule
ISO 27001 Ja.
Privacy
Controle op verboden woorden Ja, achteraf d.m.v. signaleringsfunctie
Arbodienst verantwoordelijke Wbp? Nee: met Tandem ondersteunt Track een dubbele implementatie van het systeem, zodat de klant zélf verantwoordelijke is o.g.v. de wet Bescherming Persoonsgegevens
2-weg authenticatie ja.
Import / Export
Import werknemer gegevens Ja. Lees meer…
Import dubbele dienstverbanden Ja (dubbele dienstverbanden zijn gebruikelijk in sectoren Onderwijs, Verpleging & Verzorging)
Import verzuimmeldingen Ja – ook in combinatie met dubbele dienstverbanden
Welke pakketten? Beaufort
AFAS/Profit
PeopleSoft
RAET HRIS
Unit4
ADP Perman
ADP Workforce
Merces@Work
Magma SAP
Persmaster PIMS@all
UBPlus uitzendsoftware
P-Direkt (overheid)

Lees meer…

Standaarden Ja, bijvoorbeeld Sivit
Track Verzuim: serverside
Operating system van de server MS Windows server OS, IBM OS400, IBM-AIX, HP-UX, Linux
Gebruikte databases IBM Domino
Gegarandeerde uptime 99%. Naar wens 100%.
SLA Ja
Web based Ja. Proven ASP oplossing.
MS Internet Explorer compatible Ja, met MS IE versie 7.x, 8.x
Browser onafhankelijk Ja: FireFox, Saphire, Google Chrome
Hardware onafhankelijk Ja: PC, iPad, Androïd tablet, Smartphone
Import / Export functies Ja. Configureerbare import van alle gangbare PSA systemen.
Stand-alone gebruik Ja. Werkt ook los van enig netwerk op stand-alone PC of laptop.
Ondersteuning van SSL Ja (=encryptie van dataverkeer).
Rapportgenerator Ja, met MS Excel
‘Eigen’ rapporten Ja, op basis van koppeling (datadump) met MS Excel. Klant kan ‘eigen’ overzichten samenstellen
Projecten
Projectmodule Ja
Tijdsverantwoording Ja
Facturatie van projecten Ja, met behulp van Exact Globe of Exact Online, óf rechtstreeks uit Track.
Functionaliteit Arbomanagement
Registratie van Werknemer-gegevens Ja, inclusief eventueel ‘dubbele dienstverbanden’.
Registratie van individuele verzuimgegevens Ja, volledige historie inclusief gemuteerde gegevens inzichtelijk.
Medisch dossier Ja. Elektronisch medisch dossier, conform wettelijke verplichtingen en beveiligingseisen.
FML en CAS codes Ja – onderhoud door leverancier
Signaleringsfuncties Ja – via aktiepunten en e-mail signaleringen.
Automatische akties WvP Ja
Instelbare ‘eigen’ functierollen Ja, inclusief autorisaties, systeemvoorkeuren per functierol.
Instelbare ‘eigen’ protocol en formulieren Ja
Facturatie arbodienstverlening
Koppeling financieel Ja, Exact Globe en Exact Online. Ook rechtstreeks factureren vanuit Track Verzuim
Facturatie van abonnementen Automatisch aanmaken van factuuradviezen op basis van telling dossiers.
Facturatie van verrichtingen Ja
Doorbelasten van werktijd Ja
Workflow
Configureerbare functies Ja, onbeperkt
Koppeling activiteiten aan functies en functierollen Ja
Koppeling met e-mail Ja
Registratie status van akties Ja – inclusief agenda-functie
Signalering uitgebleven opvolging van akties Ja – Track Verzuim signaleert waar gewenst dat akties niet worden uitgevoerd, en escaleert dan deze aktie naar een andere functionaris
Vervanging bij langdurige ziekte functionaris Ja
Kettingakties Ja – Track Verzuim kent invoer op akties die akties aanmaken.
Koppeling tussen aktie en MS Word Ja – bijvoorbeeld voor uitnodigingsbrieven, bevestigingen, etc.
Printfunctie Ja – met Adobe PDF
Functionaliteit Informatiebehoefte
Overzicht actuele ziektegevallen Ja – per achternaam, functionaris, werkgever, afdeling, team, etc.
Verzuimhistorie Ja, op individueel niveau.
Genereren Poortwachter- documenten Ja – onderhoud door leverancier.
Overzichten en statistieken conform TNO normen Ja
Zelf rapporten genereren Ja, met Excel
Autorisaties
Zelf aanmaken en onderhouden van gebruiker-accounts Ja
Autorisaties per gebruikersgroep Ja
Autorisaties per formulier / invoerscherm Ja
Autorisaties per dossie Ja
Specifieke documenten oormerken als vertrouwelijk? Ja, toegang tot deze functie is instelbaar per functionaris.
Implementatie
Implementatiehandleiding Ja
Verzorgt Track gebruikerstraining? Ja
Verzorgt Track beheerderstraining? Ja
Hoe lang duurt het gemiddeld om een gebruiker op te leiden? Leidinggevenden 2 uur. Arbocoördinator en Bedrijfsarts 4 uur. Functioneel beheerder 16 uur.
Kostenindicatie
Verzuimprogramma Euro 7,50 per werknemer, per jaar all-in
Uurtarief Implementatie en training: Euro 126,- per uur.
Apps
IRIS Digitale ziekmelding
PIM Ondersteuning casemanager / leidinggevende bij verzuimgesprek en volgsysteem voor re-integratie