De AVG in 5 minuten

De AVG roept bij arbodienstverleners veel vragen op. De do’s & dont’s in 5 minuten uitgelegd.

25 mei 2018
AVG

Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Daarmee hebben we nu in heel Europa hetzelfde privacyrecht. Deze nieuwe regels roepen voor arbodienstverleners veel vragen op. Op deze pagina vindt u de antwoorden.

ISO 27001

Bij Track voldoet de bescherming van gegevens aan de hoogste eisen

Verwerkersovereenkomst

Wanneer sluit je een verwerkersovereenkomst?

Autoriseren & Anonimiseren

Track = AVG proof! Anonimiseren van gegevens bij import

De AVG in 5 minuten

Klaas van der Galiën, jurist en directeur Track Software, beantwoordt in 5 minuten de meest gestelde vragen over de AVG.

 

Als u de tekst van het interview met Klaas wilt lezen, klik dan op onderstaande button.

Track: 15 jaar ervaring in privacy

Sinds de oprichting van onze organisatie in 2003 hebben we een sterke focus op privacy. In januari 2016 introduceerden we bijvoorbeeld 2factor authenticatie voor alle gebruikers. Daarmee waren we de eerste van alle aanbieders op de markt voor verzuimsoftware.

verbeteringen in Track Verzuim

Uren geprogrammeerd in 2017

AVG en werkgever

Wat betekent de AVG voor jou als werkgever? Wanneer moet je een verwerkersovereenkomst sluiten, en moet dat dan ook met jouw arbodienst of zzp-bedrijfsarts?

 

Privacy blog

AP beantwoordt vragen over nieuwe Beleidsregels

Beleidsregels zieke werknemer en privacy In april van dit jaar publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens haar leidraad ‘Beleidsregels’. In die Beleidsregels legt de AP uit hoe - als daar aanleiding toe is - zij een verzuimaanpak concreet beoordeelt. Kort gezegd komen...

Nieuwe Beleidsregels AP ‘De zieke werknemer en privacy’

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een vernieuwde versie van de eerder in 2008 verschenen leidraad 'De zieke werknemer en privacy' gepubliceerd. De publicatie heet 'Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers'....

Abrona: nekslag voor eigen regie model?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (dat sinds 01 januari van dit jaar ‘Autoriteit Persoonsgegevens – AP heet) heeft een rapport over Abrona gepubliceerd. Een rapport waar bedrijfsartsen, juristen en beroepsgroepen voorlopig nog niet over uitgepraat raken. Een...

Neem contact met ons op

Hebt u een vraag of een verzoek? Schrijf een kort mailtje en wij nemen contact met u op.